SASRD

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Tunnel

Poslání služby

Posláním služby je bezplatné poskytování pomoci a podpory terénní a ambulantní formou rodinám s dětmi, u kterých je vývoj ohrožen dopady dlouhodobé krizové sociální situace (např. špatné bytové podmínky, nezaměstnanost, dluhy apod.) a tento stav nejsou schopni sami bez pomoci překonat.

Pro koho je služba určena

Rodiny s dětmi do 18 let

Rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči (adopce, pěstounství, poručenství)

Jednotlivce, kteří sami vychovávají nezletilé děti nebo očekávají narození dítěte

Služba SASRD Tunnel Vítkov je poskytována rodinám s dětmi žijící ve Vítkově a jeho místních částech (Jelenice, Klokočov, Lhotka, Nové Těchanovice, Podhradí, Prostřední Dvůr, Zálužné), v obci Svatoňovice, v Budišově nad Budišovkou a jeho místních částech, v obci Březová a jejích místních částech (Jančí, Lesní Albrechtice, Leskovec, Gručovice), v obci Čermná a v obci Větřkovice

Cíle služby

Cílem služby je obnovení funkcí rodiny a preventivní působení za účelem setrvání dítěte v přirozeném prostředí.

Zásady služby

• Bezplatnost – služba je poskytnuta bez úhrady

• Respektování uživatele – služba respektuje jedinečnost, důstojnost a soukromí

• Individuální přístup – každý člověk je jiný a má jiné potřeby a možnosti, podle toho k němu přistupujeme

• Podpora uživatelů v samostatnosti a vlastním rozhodování – uživatele služby motivujeme k aktivnímu přístupu, rozvíjíme jejich dovednosti, neřešíme situaci za ně, ale podporujeme je v tom, aby činili vlastní rozhodnutí s porozuměním jejich důsledkům

• Diskrétnost – chráníme osobní a citlivé údaje

• Rovné zacházení – služba je poskytována všem bez rozdílu rasy, pohlaví, sexuální orientace, apod. Nikomu v rodině nestraníme

• Profesionalita – služba je poskytována kvalifikovanými pracovníky, jednají bez předsudků a dle etického kodexu sociálních pracovníků

Kde nás najdete dle nejbližšího místa Vašeho bydliště