SASRD

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Tunnel

Poslání služby

Posláním služby je bezplatné poskytování pomoci a podpory terénní a ambulantní formou rodinám s dětmi, u kterých je vývoj ohrožen dopady dlouhodobé krizové sociální situace (např. špatné bytové podmínky, nezaměstnanost, dluhy apod.) a tento stav nejsou schopni sami bez pomoci překonat.

Pro koho je služba určena

Rodiny s dětmi do 18 let

Rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči (adopce, pěstounství, poručenství)

Jednotlivce, kteří sami vychovávají nezletilé děti nebo očekávají narození dítěte

Služba SASRD Tunnel Vítkov je poskytována rodinám s dětmi žijící ve Vítkově a jeho místních částech (Jelenice, Klokočov, Lhotka, Nové Těchanovice, Podhradí, Prostřední Dvůr, Zálužné), v obci Svatoňovice, v Budišově nad Budišovkou a jeho místních částech, v obci Březová a jejích místních částech (Jančí, Lesní Albrechtice, Leskovec, Gručovice), v obci Čermná a v obci Větřkovice

Cíle služby

Cílem služby je obnovení funkcí rodiny a preventivní působení za účelem setrvání dítěte v přirozeném prostředí.

Zásady služby

• Bezplatnost – služba je poskytnuta bez úhrady

• Respektování uživatele – služba respektuje jedinečnost, důstojnost a soukromí

• Individuální přístup – každý člověk je jiný a má jiné potřeby a možnosti, podle toho k němu přistupujeme

• Podpora uživatelů v samostatnosti a vlastním rozhodování – uživatele služby motivujeme k aktivnímu přístupu, rozvíjíme jejich dovednosti, neřešíme situaci za ně, ale podporujeme je v tom, aby činili vlastní rozhodnutí s porozuměním jejich důsledkům

• Diskrétnost – chráníme osobní a citlivé údaje

• Rovné zacházení – služba je poskytována všem bez rozdílu rasy, pohlaví, sexuální orientace, apod. Nikomu v rodině nestraníme

• Profesionalita – služba je poskytována kvalifikovanými pracovníky, jednají bez předsudků a dle etického kodexu sociálních pracovníků

Kontaktujte nás

Vedoucí služby: Bc. Markéta Dudková - Sociální pracovnice

nzdm.dudkova@svc-vitkov.cz

+420 733 183 778

Mgr. Klára Cihlářová
Sociální pracovnice

sasrd.cihlarova@svc-vitkov.cz

+420 604 913 325

Nataliia Smetanska
Pracovnice v sociálních službách

sasrd.smetanska@svc-vitkov.cz

+420 604 913 325

Služba SASRD Budišov nad Budišovkou a Čermná ve Slezsku

Partyzánská 229, Budišov nad Budišovkou, 747 87

Helena Mrusková
Pracovnice v sociálních službách

sasrd.mruskova@svc-vitkov.cz

+420 730 517 216

Služba je podporována z projektu

Název projektu: „Podpora služeb sociální prevence 3“

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15­_005/0015030

Program na podporu poskytování sociálních služeb pro roky 2021

Registrační číslo projektu: 00859/2021/SOC

Program na podporu služeb sociální prevence pro roky 2020-2021

Registrační číslo projektu: 01323/2020/SOC

Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020

Registrační číslo projektu: 01659/2020SOC

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019

Název projektu: Oprava toalet sociálních služeb Tunnel Vítkov

Registrační číslo projektu: 03539/2019/SOC

Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních službe včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2019 v rámci dotačního titulu PSDP 1/19

Název projektu: Podpora činnosti SASRD Tunnel Vítkov

Registrační číslo projektu: 07454/2019/SOC