NZDM & SASRD

Financování
a
spolupracující organizace

FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021

Číslo dotace: 00859/2021/SOC

Výše dotace:

1.118.000,- Kč (z prostředků Moravskoslezského kraje)

400.130,- Kč (Město Vítkov) 

Účel dotace: Podpora sociální služby  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tunnel Vítkov zařazená v Krajské základní síti sociálních služeb, za Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu

Období: od 1.1.2021 do 31.12. 2021

PODPORA SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍCH SLUŽEB

Podpora služeb sociální prevence na roky 2020 – 2021

Číslo dotace: 01323/2020/SOC

Výše dotace:

2.105.000,- Kč (z prostředků Moravskoslezského kraje)

Účel dotace: Podpora sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Tunnel Vítkov

Období: od 1.1.2020 do 31.12. 2021

PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020

Registrační číslo projektu: 01659/2020/SOC

Výše dotace:

78.000,- Kč (z prostředků Moravskoslezského kraje)

 254.000,- Kč (Město Vítkov) 

Účel dotace: Podpora sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Podpora NZDM Tunnel Vítkov.

Období: od 1.1.2020 do 31.12. 2020

Získání dotace

Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019

Název projektu: NZDM Tunnel Vítkov

Registrační číslo projektu: 01239/2019/SOC

Výše dotace: 796 000 Kč (z prostředků MPSV státního rozpočtu)

Účel dotace: Podpora sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti mládež Tunnel SVČ Vítkov.

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

Základní škola a Gymnázium Vítkov
Základní škola Budišov nad Budišovkou
Základní škola nám. Jana Zajíce Vítkov
Mateřská škola Vítkov
Dětský domov Melč
Dětský domov Radkov
Dětské centrum Čtyřlístek Opava
Azylový dům pro matky s dětmi Opava
Elim Opava
Eurotopia Opava
Potravinová banka Ostrava
Nadace Patron dětí
Nadace Agrofert
Nadační fond Znesnaze
Nadační fond Gratia
Dobrotety Opava
Armáda spásy
Smurfit Kappa Žimrovice
Insportline