NZDM & SASRD

Financování
a
spolupracující organizace

FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021

Číslo dotace: 00859/2021/SOC

Výše dotace:

1.118.000,- Kč (z prostředků Moravskoslezského kraje)

400.130,- Kč (Město Vítkov) 

Účel dotace: Podpora sociální služby  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tunnel Vítkov zařazená v Krajské základní síti sociálních služeb, za Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu

Období: od 1.1.2021 do 31.12. 2021

PODPORA SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍCH SLUŽEB

Podpora služeb sociální prevence na roky 2020 – 2021

Číslo dotace: 01323/2020/SOC

Výše dotace:

2.105.000,- Kč (z prostředků Moravskoslezského kraje)

Účel dotace: Podpora sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Tunnel Vítkov

Období: od 1.1.2020 do 31.12. 2021

PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020

Registrační číslo projektu: 01659/2020/SOC

Výše dotace:

78.000,- Kč (z prostředků Moravskoslezského kraje)

 254.000,- Kč (Město Vítkov) 

Účel dotace: Podpora sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Podpora NZDM Tunnel Vítkov.

Období: od 1.1.2020 do 31.12. 2020

Získání dotace

Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019

Název projektu: NZDM Tunnel Vítkov

Registrační číslo projektu: 01239/2019/SOC

Výše dotace: 796 000 Kč (z prostředků MPSV státního rozpočtu)

Účel dotace: Podpora sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti mládež Tunnel SVČ Vítkov.

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

Základní škola a Gymnázium Vítkov
Základní škola Budišov nad Budišovkou
Základní škola nám. Jana Zajíce Vítkov
Mateřská škola Vítkov
Dětský domov Melč
Dětský domov Radkov
Dětské centrum Čtyřlístek Opava
Azylový dům pro matky s dětmi Opava
Elim Opava
Eurotopia Opava
Potravinová banka Ostrava
Nadace Patron dětí
Nadace Agrofert
Nadační fond Znesnáze21
Nadační fond Propolis33
Nadační fond Gratia
Dobrotety Opava
Armáda spásy
Smurfit Kappa Žimrovice
Insportline
Pepino