Program NZDM Tunnel Vítkov – březen 2024

Co jsme si pro tebe připravili na březen? Mrkni! 🙂

Sponzorský dar

Společnost Pepino věnovala Nízkoprahovému zařízení pro děti a mládež Tunnel Vítkov sponzorský dar v podobě kondomů. Sponzorský dar bude použitý na preventivní programy a v rámci primární prevence mládeže.