Program NZDM Tunnel Vítkov – červen 2023

Co jsme si pro tebe připravili na červen? Mrkni! 🙂

Sponzorský dar

Společnost Pepino věnovala Nízkoprahovému zařízení pro děti a mládež Tunnel Vítkov sponzorský dar v podobě kondomů. Sponzorský dar bude použitý na preventivní programy a v rámci primární prevence mládeže.