Program NZDM Tunnel Vítkov – prosinec 2023

Co jsme si pro tebe připravili na prosinec? Mrkni! 🙂

Sponzorský dar

Společnost Pepino věnovala Nízkoprahovému zařízení pro děti a mládež Tunnel Vítkov sponzorský dar v podobě kondomů. Sponzorský dar bude použitý na preventivní programy a v rámci primární prevence mládeže.