NZDM & SASRD

vítejte na stránkách sociálních služeb

Střediska volného času Vítkov p.o.

Poskytovatelem sociálních služeb je Středisko volného času Vítkov, p.o.

Zřizovatelem sociálních služeb Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Tunnel (dále SASRD) a NZDM Tunnel je město Vítkov, které umožnilo fungování těchto služeb pod poskytovatelem Střediska volného času Vítkov, p. o. Také umožnilo jejich další rozšiřování. NZDM Tunnel bylo otevřeno od roku 2013, SASRD funguje ve Vítkově od roku 2014. Avšak od roku 2018 se podařilo rozšířit službu díky projektu „PROJEKT SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI A NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ TUNNEL VÍTKOV, REGISTRAČNÍ ČÍSLO CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007772“ z Operačního programu Zaměstnanost, který je spolufinancován Evropskou unií.