SASRD

TUNNEL VÍTKOV

Kontaktujte nás

Vedoucí služby: Mgr. Vlastimil Holíček - Sociální pracovník

nzdm.holicek@svc-vitkov.cz

+420 733 183 778

Pracovníci služby: Helena Mrusková- Pracovník v sociálních službách

sasrd.mruskova@svc-vitkov.cz

+420 730 517 216

Pracovníci služby: Veronika Jurečková - Pracovník v sociálních službách

sasrd.jureckova@svc-vitkov.cz

+420 730 517 216

Pracovníci služby: Vendula Repaská – Pracovník v sociálních službách

repaska@svc-vitkov.cz

+420 730 517 216

Služba je podporována z projektu

Název projektu: „Podpora služeb sociální prevence 3“

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15­_005/0015030

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019

Název projektu: Oprava toalet sociálních služeb Tunnel Vítkov

Registrační číslo projektu: 03539/2019/SOC