SASRD

TUNNEL VÍTKOV

Kontaktujte nás

Vedoucí služby: Bc. Markéta Dudková - Sociální pracovník

nzdm.dudkova@svc-vitkov.cz

+420 733 183 778

Pracovníci služby: Helena Mrusková- Pracovník v sociálních službách

sasrd.mruskova@svc-vitkov.cz

+420 730 517 216

Pracovníci služby: Veronika Jurečková - Pracovník v sociálních službách

sasrd.jureckova@svc-vitkov.cz

+420 730 517 216

Pracovníci služby: Vendula Repaská – Pracovník v sociálních službách

repaska@svc-vitkov.cz

+420 730 517 216

Služba je podporována z projektu

„Sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tunnel Vítkov“

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16­_052/0007772

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019

Název projektu: Oprava toalet sociálních služeb Tunnel Vítkov

Registrační číslo projektu: 03539/2019/SOC