SASRD

TUNNEL VÍTKOV

Kontaktujte nás

Vedoucí služby: Bc. Markéta Dudková - Sociální pracovnice

nzdm.dudkova@svc-vitkov.cz

+420 733 183 778

Mgr. Klára Cihlářová
Sociální pracovnice

sasrd.cihlarova@svc-vitkov.cz

+420 604 913 325

Helena Mrusková
Pracovnice v sociálních službách

sasrd.mruskova@svc-vitkov.cz

+420 730 517 216

Nataliia Smetanska
Pracovnice v sociálních službách

sasrd.smetanska@svc-vitkov.cz

+420 604 913 325

Služba je podporována z projektu

Název projektu: „Podpora služeb sociální prevence 3“

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15­_005/0015030

Program na podporu poskytování sociálních služeb pro roky 2021

Registrační číslo projektu: 00859/2021/SOC

Program na podporu služeb sociální prevence pro roky 2020-2021

Registrační číslo projektu: 01323/2020/SOC

Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020

Registrační číslo projektu: 01659/2020SOC

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019

Název projektu: Oprava toalet sociálních služeb Tunnel Vítkov

Registrační číslo projektu: 03539/2019/SOC

Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních službe včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2019 v rámci dotačního titulu PSDP 1/19

Název projektu: Podpora činnosti SASRD Tunnel Vítkov

Registrační číslo projektu: 07454/2019/SOC